Turizm Tahsisinde Ön İzin Bedeli Arttı | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

25 Eylül 2018

Turizm Tahsisinde Ön İzin Bedeli Arttı

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak, yıllık ön izin bedeli, yatırım tutarının binde 2.5’ine çıkarıldı.

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak, yıllık ön izin bedeli, yatırım tutarının binde 1’inden binde 2.5’ine çıkarıldı.

Kesin tahsisi yapılan taşınmazların yatırım tutarının binde 5’i olan ilk yıl kullanım bedelindeki oran ise değiştirilmedi. Yönetmeliğe eklenen başka bir madde ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Turizm Alan ve Turizm Merkezlerine ilişkin onaylı planlarda, turizm tesisi hizmet alanı kullanımına ayrılan alanlar, aynı bölgede adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara duyuru şartı aranmaksızın tahsis edilebilecek. Bölgede birden fazla tahsisli alan kullanan tesis olması halinde, bunların yatak kapasiteleri oranında hissedarı olacakları anonim şirkete 49 yıllığına tahsis edilebilecek. Onaylı imar planı bulunmayan alanlarda, girişimcilere, harita ve plan çalışmaları, tasdik işlemleri, anonim şirket kurma ve diğer işlemler için 6 ay olarak verilen ön izin süresi 2 yıla çıkarıldı.

Share
322 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.