“Sarıyer’in 50 Yılını Planladık” | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

“Sarıyer’in 50 Yılını Planladık”

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘Sarıyer Kalkınma Eylem Planı’nı hazırladıklarını söyleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, böylece Sarıyer’in gelecek 50 yılını planladıklarını ifade etti. Bu raporla ilk defa bir yerel yönetimin uzun vadeli hedefler çizen bir rapor hazırlamış olduğunu vurgulayan Genç, Sarıyer’i kültür ve turizm kimliğine ve dünya ölçeğinde tanınabilirliğe sahip bir marka kent yapmayı hedeflediklerini açıkladı

 ESRA ÖZSÜMER

Uzun yıllardır gecekondulaşma ve tapu sorunları ile boğuşan Sarıyer’in tamamı, İstanbul Boğazı’nın ya öngörünüm bölgesinde, ya etkilenme bölgesinde ve geri görünüm bölgesinde yer alıyor. Özellikle etkilenme ve geri görünüm alanında kalan mahalleler, sağlam zemine sahip olmalarına rağmen yapı stokundan kaynaklanan ciddi bir dönüşüm ihtiyacı içinde. Ancak, ilçede, birçok bölgenin önce tapu, sonra da imar sorunlarının çözülmesi gerekiyor.

Sarıyer Belediyesi tüm bu zorluklara rağmen, ilçenin sağlıklı bir dönüşüm süreci geçirmesi için hayati adımlar attı ve atmaya da devam ediyor.

İndergi’nin haberine göre, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer’in konumunu, potansiyelini ve taşıma kapasitesini göz önünde bulundurarak mevcut sağlıksız gelişmiş kent parçalarının bütüncül bir dönüşüm senaryosu içerisinde ele alınarak çağdaş standartlarda donatılara sahip yasal bir kent olması için çalıştıklarını söyledi. Sarıyer’i kültür ve turizm kimliğine ve dünya ölçeğinde tanınabilirliğe sahip bir marka kent yapmayı hedeflediklerini anlatan Genç, tüm bu hedefleri belirlerken de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Sarıyer Kalkınma Eylem Planını hazırladıklarını söyledi.

Bu raporla ilk defa bir yerel yönetimin uzun vadeli hedefler çizen bir rapor hazırlamış olduğunu vurgulayan Genç, “Bu raporu hazırlarken de kendi başımıza hareket etmedik. Raporu sürdürülebilir kılmak için katılımcılık ilkesi olmazsa olmaz. İlçemizi oluşturan herkesi plana dahil ettik. Üç gün süren çalıştaylar düzenledik. STK’lar, üniversiteler, akademisyenler, bürokratlar, iş dünyası, muhtarlar, vatandaşlar. Kısacası Sarıyer’e dair kim varsa rapora destek verdi” dedi. Böylece Sarıyer’in gelecek 50 yılını planladıklarını ifade eden Başkan Genç, ilçedeki çalışmaların bu plan çerçevesinde ilerlediğini kaydetti.

Her köye bir rol biçildi

Sarıyer Kalkınma Eylem Planı’na göre, Gümüşdere’yi sağlık, eko tarım ve ekoturizm köyü, Zekeriyaköy ve Uskumruköy’ü spor köyü, Kilyos’u 4 mevsim konaklama ve su sporları turizmi alanı olarak belirlediklerini anlatan Şükrü Genç, Demirciköy’ün rekreasyon-günübirlik turizm alanı, Rumelifeneri’nin ise günübirlik turizm alanında uzmanlaşmasını planladıklarını belirtti. Genç, bu bölgeler için planlanan projelerin de bu doğrultuda hazırlandığını açıkladı.

Ayazağa’da 135 hektarlık dönüşüm

Sarıyer’in imar ve tapu sorunu olmayan alanlarında ise dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Şükrü Genç, Cendere vadisinde eski sanayi ve depolama alanlarının yıkılarak ticaret, konut ve turizm alanlarına dönüşmesine yönelik çalışmaların 2014 yılından beri devam ettiğini hatırlattı. Ayazağa köyiçi ve çevresine ilişkin 135 hektarlık alanda yeni imar planının onaylandığını da dile getiren Başkan Genç, “Bu imar planı Huzur Mahallesi’nin de bir kısmını kapsıyor. İmar planı sürecini tamamladık. Dönüşüm amaçlı bir imar planı olan bu plan çerçevesinde, bu yıl içerisinde 135 hektarlık yerleşik alanda dönüşüm çalışmalarına yönelik proje çalışmalarına başlanacak” dedi.

Boğaz bölgesinde imar ve tapu sorunu devam ettiğine dikkat çeken Şükrü Genç, 2016 yılında alınan İlçe Belediye Meclis kararına istinaden ilk olarak pilot bölge seçilen Emirgan Mahallesi’nde tapu sorunu ve imar sorununun çözümüne ilişkin çalışmaların başlatıldığını kaydeden Genç şunları söyledi:

16 mahalle yenileniyor

“Sonrasında 10 gecekondu mahallemizde daha çalışma yürütülmüştür.  Yapılan çalışmaların paydaş kurumlarca da onaylanması halinde Boğaz bölgesindeki gecekondu mahallelerinde tapu sorunu çözüldüğünde dönüşüm faaliyetleri başlayacaktır. Boğaz bölgesinde ise yetki alanımız dâhilinde kalan alanlara ilişkin süreç devam etmektedir. Boğaz bölgesi yüzde 80 oranında gecekondulardan ve kaçak yapılardan oluşmakta olup, 16 mahallenin yenilenmesi çalışmaları alan büyüklüğü ve bina sayısı dikkate alındığında etap etap uzun vadede dönüşmesi planlanmaktadır. Boğaziçi’nde dönüşmesi gereken alan büyüklüğü yaklaşık 500 hektarlık bir alana denk gelmektedir”.

Bakanlar Kurulu kararları ile Derbent Mahallesi’nde 28 hektarlık ve FSM Mahallesi’nde 140 hektarlık bir alanın riskli alan ilan edildiğini de hatırlatan Şükrü Genç, “Bu iki mahallemizde İstanbul Büyükşehir Mahallesi (İBB) ve Bakanlık tarafından çalışmalar yürütülüyor. Birkaç ay önce FSM Mahallesinin yeni imar planları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı. Mahallelilerin bu noktada çekinceleri var. Bu Mahallelerde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi sahibi değiliz” diye konuştu.

Yeni plan çalışmaları

Öte yandan ilçede yeni plan çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Başkan Genç, bu çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Büyükdere Caddesi Huzur Mahallesi eski Oto Sanayi’nin bulunduğu 100 bin metrekarelik alanda yeni imar planı çalışmamız başlatılmıştır. İmar planı onay sürecinin tamamlanmasına müteakip eski sanayi alanları ticaret + konut alanlarına dönüşümü başlatılacaktır. Mücavir alanımızda yer alan Gümüşdere-Kısırkaya ve Uskumruköy’ün bir kısmını kapsayan yaklaşık 1000 hektarlık alanda imar planı yeniden hazırlanmış olup, bu ay içerisinde onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecektir. Bahçeköy’ü kapsayan yaklaşık 115 hektarlık alanda imar planı çalışması tamamlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığında onay aşamasındadır.”

Sarıyer Boğaziçi kimliğinden ötürü özel bir alan ve bu özelliğinden dolayı çok fazla yasa ve yönetmelikle iç içe. Bölgemizin Boğaziçi kimliğinin ve siluetinin korunarak inşai faaliyetlerin sürdürülmesi gerekiyor. Ayrıca taşıma kapasitesinin neredeyse sınırlarında dolaşıyor. Dolayısıyla yatırımcılar ve inşaatçılar için estetik değeri yüksek ve Boğaziçi kimliği ve coğrafyasıyla, değerleriyle uyumlu özel projeler geliştirilmesi önem arz ediyor. Bu tür projelerin katma değerleri yüksek oluyor. Ayrıca tarihi kıyı köylerinin yeniden canlandırılması projeleri içinde yer alan restorasyon, yeniden işlevlendirme gibi projelerde yatırımcılar için önemli fırsatlar getiriyor.

Sarıyer’de yapmak zor satmak kolay

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer’in yatırımcılar açısından en büyük avantajının doğası ve tarihinden gelen güzellikleri olduğunu belirterek “Bunları bozmadan değer katan yapılaşmalar herkes için avantajlıdır” dedi. Buna karşılık  bu değer ve güzelliklerin aynı zamanda ilçenin yatırım açısından zorluğunu oluşturduğunu ifade eden Genç şunları söyledi:

“Sarıyer’de tarihi ve doğal güzelliklere dair yapılmış, uygulamada olan yasal ve yönetsel sınırların fazlalığı ilçede bir zorluk olarak yer alıyor. Ayrıca ilçemizde yeni yapı yapacak, imara açılacak gelişme alanları neredeyse bulunmuyor. Yerleşik alanların dönüşümü diğer alanlara nazaran daha zor ve zahmetli. Fakat projelerin satışı Boğaziçi kimliğinden ötürü kolay diyebiliriz.”

Sarıyer’in hemen hemen her yerinde imar ve mülkiyet sorunu olduğunu ifade eden Şükrü Genç, “Sorun olmayan alanlarda yatırımcılar tarafından yapılacak proje çalışmalarında, vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi ve rızalıklarının alınması şartıyla her türlü kolaylığı sağlıyoruz. İmar işlemlerini mümkün olduğu kadar hızlı sonuçlandırıyoruz” şeklinde konuştu.

Binaların yüzde 70’inin yenilenmesi gerekiyor

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 2016 verilerine göre Sarıyer’in nüfusu yaklaşık 350 bin civarında olduğunu, gündüz nüfusu ile birlikte bu sayı 400 bini aştığını belirterek “2014 yılında Şişli’den ayrılan mahallelerin bağlanması ile birlikte nüfusumuz artış gösterdi” dedi. Yeni bağlanan mahallelerde ciddi sayıda yeni konut üretiminin devam ettiğine de vurgu yapan Genç, buna karşılık yerleşik bir kent olan Sarıyer’de rezerv alan bulunmadığına da dikkat çekti.  Boğaziçi’nde inşai faaliyetlerin ancak yerleşik alanların yenilenmesiyle mümkün olacağını anlatan Genç, “Ama yenileme açısından bakıldığında mevcut binaların yüzde 70’nin yenilenmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemin asıl konut politikaları bu alanları hedef alacak” diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu ormanı azalttı, fiyatları artırdı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Sarıyer’in Boğaziçi alanını ve mücavir alanını etkileyen bir proje olduğunu belirterek bu projeyle orman varlığı açısından ciddi kayıplara uğrayan ilçede emlak değerlerinin ise artış yaşandığını anlattı. Köprü güzergahının bulunduğu alanlarda imar konusunda bir değişiklik söz konusu olmadığını da vurgulayan Genç “Çünkü bu alanlar daha önce de belirttiğimiz gibi hassas alanlar ve korunması gerekiyor. Dolayısıyla biz kuzeyde imar artışlarına karşıyız” dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin trafik açısından da Sarıyer’e yük getirdiğini savunan Başkan Genç, şunları söyledi:

“Kuzey Marmara Otoyolu projesinde Uskumruköy ve Kilyos üzerinden Kilyos-Sarıyer yoluna çıkış verildi. Ancak Uskumruköy-Kilyos çıkışından sonraki bağlantı yolları yapılmadı. Köprü faaliyete geçmeden önce Sarıyer-Çırçır Karayolu Tüneli Büyükşehir tarafından yapılmıştı. Ancak bu yolların bağlantıları devam ettirilmedi. Otoyolun faaliyete alınmasıyla artık bu yolların tamamlanması gerekliliği ortada. Mücavir alandan Sarıyer Merkez’e kadar olan alanda 2. Tünel projesinin gerekli olduğunu İBB’ye 3. Köprü açılmadan önce öneri güzergâh belirleyerek bildirdik. Bağlantı yollarına ilişkin çalışmalar ulaşım planlama müdürlüğünce yürütülüyor. Bizim bildirdiğimiz güzergah önerisiyle birlikte karayolu tüneli projeleri programa alındı. Bu kapsamda Kuzey Marmara Otoyolu projesi Uskumruköy çıkışından sonra Zekeriyaköy-Sarıyer Karayolu Tüneli, mevcut olan Sarıyer merkez-Çırçır Tüneli, Hacıosman-Ayazağa Tüneli bağlantıları ile 3. Köprünün çıkış bağlantıları tamamlanmış olacak. Bu hatların tamamlanması ile Sarıyer’de trafik sorununun rahatlamasını bekliyoruz.”

BREEAM sertifikalı belediye binası

Sarıyer Kalkınma Eylem Planı ile Sarıyer’in 50 yılını planlayan Sarıyer Belediyesi, bu konudaki çalışmalarını da hızla devam ediyor.  Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bu projelerden bazılarını şöyle sıraladı:

“Türkiye’nin BREEAM sertifikalı ilk kamu hizmet binası olan Belediye Ana Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’ni açtık. Yaşar Kemal Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi’ni hizmete soktuk. Kilyos Turban Tesisleri ve çevresini, 311 bin metrekarelik alanda konaklama kongre turizmi için projelendiriyoruz.  İstinye’de 26 bin 500 metrekare inşaat alanlı ve 245 yataklı sosyal tesis alanını projelendirdik. Zekeriyaköy’deki 192bin metrekarelik alanı projelendirip spor köyü ve bisiklet yolları oluşturacağız. Bahçeköy’de 114 yataklı kız öğrenci konut-ev yaptık  Darüşşafaka Mahallesi’nde, 408 yataklı erkek öğrenci konukevi projelendiriyoruz. Uskumruköy’de 18 bin metrekare alan üzerinde kadınlar ve yaşlılar için huzur evi ve konaklama kompleksi projesi hazırlandı. 110 öğrenci kapasiteli Sarıyer Belediyesi Kreşi’ni tamamladık. Köylerde organik tarım için planlarda yer ayırdık, Sarıyer organik halk pazarını kurduk. Sarıyer’e yeni bir spor salonu kazandırdık. 7 mahalleye tematik 8 park açtık. Semtevleri ve Yaşamevleri  kurduk. Gençlik Merkez’lerini ( SAGEM ) geliştirdik. Sarıyer Akademi’de TEOG, YGS ve LYS sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim veriyoruz. SAKEM’i (Sarıyer Belediyesi Kadın Çalışmaları Koordinasyon Merkezi) açtık. Engellilere yönelik tüm hizmetleri SEKOM çatısı altında topladık. Engelli Çocuk ve Aileleri Bakım Merkezi’ni (EÇADEM) hizmete açtık. Kısırkaya’daki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’mizi baştan aşağı yeniledik. Balıkçılık ile ilgili birçok proje ürettik. Sarıyer Kızılay’ına hizmet binası yaptık. Sarıyer yeni merkez Camisi’ni inşa ettik. Çağdaş taksi durakları yaptık. Türkiye’ye örnek olacak Sarıyer Cem ve Kültürevi kompleksini açtık.”

 

Share
1179 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.