Özelleştirmelerde İlk ve Son Kararı Verecek | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

03 Ağustos 2018

Özelleştirmelerde İlk ve Son Kararı Verecek

Yüksek Planlama Kurulu’na (YPK) verilen yetkilerin büyük bölümü artık Cumhurbaşkanında toplanacak. Özelleştirmelerde ilk ve son karar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak.

ÖZELLEŞTİRMELERDE artık ilk ve son kararı Cumhurbaşkanı verecek. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, özelleştirme yasasıyla Özelleştirme Yüksek Kuruluna (ÖYK) verilen yetki ve görevleri Cumhurbaşkanı kullanacak. Bu yetki ve görevler arasında, kuruluşların özelleştirme programına alınması ve yapılan ihalelerde verilen nihai kararlan onaylamak da bulunuyor.

Genelgeye göre, Yüksek Planlama Kuruluna verilen “ülkenin yurtiçi ve yurtdışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak”, “yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek” ve “toplu konut idaresi bütçesini onaylama” görevleri Cumhurbaşkanına veriliyor. Yap-işlet-devret kapsamında ve sağlıkta kamu-özel ortaklığı mevzuatı kapsamında Yüksek Planlama Kurulunun yetkileri de Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacak. Yüksek Planlama Kurulunun “iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Cumhurbaşkanına yardımcı olmaya” ilişkin görevi ise, artık Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu tarafından yürütülecek. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, kalkınma planları, yıllık programları uygunluk ve yeterlilik bakımından inceleyecek. Bunun dışında diğer görev ve yetkiler de, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla, Cumhurbaşkanı’na devredilecek.

DİĞER KURUM VE MAKAMLAR
Genelgeyle. KHK ile kaldırılan kurul, komisyon ve komiteleri görev ve yetkilerinin verildiği diğer kurum ve makamlar şöyle:
• Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu. Ticaret Bakanlığı
• Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu: Cumhurbaşkanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Bölgesel Gelişme Komitesi: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Kalkınma Araştırmaları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu: Hazine ve Maliye Bakanlığı
• Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• Finansal İstikrar Komitesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu
• Mesleki Eğitim Kurulu: Milli Eğitim Bakanlığı
• Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu: İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
• Siber Güvenlik Kurulu: Cumhurbaşkanı
• Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
• Biyogüvenlik Kurulu: Tarım ve Orman Bakanlığı
• Yüksek Çevre Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı
• Sosyal Yardımlaşma, Dayanışmayı Teşvik Kurulu: Cumhurbaşkanı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu
• Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu. Cumhurbaşkanı

Kaynak: HÜRRİYET

Share
318 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.