Maliye Hangi Mükellefleri İzaha Davet Edecek? | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

Maliye Hangi Mükellefleri İzaha Davet Edecek?

Maliye Bakanlığı, vergi denetimi öncesinde mükelleflere “izahat” imkânı getirdi. Buna göre yaptığı açıklama vergi idaresi tarafından uygun bulunan mükellef hakkında denetim yapılmayacak. Maliye Bakanlığı’nın”izaha davet” konulu tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Habertürk’ün haberine göre, Maliye Bakanı Naci Ağbal, mevcut düzenlemede vergi kaybına yönelik emareler tespit edildiğinde mükelleflerin vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edildiğini vurguladı. Ağbal, getirilen düzenlemeyle incelemeye veya takdire sevk edilmeden önce mükelleflerin izaha davet edileceğini belirtti.

indergi-hangi mükellefler izaha davet edilecek

15 GÜN İÇİNDE ÖDEME HAKKI 
Mükelleflerin bu davet üzerine durumlarını açıklayacaklarını kaydeden Ağbal, şöyle konuştu:
“İzahat sonucunda gerçekten bir hata olduğu, vergi kaybına neden olunmadığı anlaşıldığında bu mükellefimizi gereksiz yere incelemeye ve takdir komisyonuna sevk etmeyeceğiz. Mükellefimiz, vergi idaresinin yaptığı tespitleri onaylaması halinde kendisine 15 gün içinde beyanname verip ödeme hakkı tanınacak. Bu uyumu gösteren mükelleflerimize ceza indirimi sağlanacak. Böylece vergi kaybına neden olmamış mükellefler vergi incelemesi ile gereksiz yere tedirgin olmayacak. Ayrıca mükelleflerimizin indirimli ceza ile ilgili uzlaşma hakkı da mevcut olacak.” Ağbal, uygulamanın vergiye gönüllü uyumu artırıp mükellef ile idare arasındaki iletişimi güçlendireceğini belirtti.

İzahat imkânı getirilen mükellefler şöyle: 
-Mal alış ve satışını gösteren formlarından hareketle yapılan çapraz kontrollerde, hakkında verginin eksik ödenmiş olabileceğine dair ön tespit bulunanlar,
– Kredi kartı ile satış yapanların, satış tutarları ile beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda, satış tutarlarının düşük beyan edilmesine yönelik haklarında ön tespit bulunan mükellefler,
– Yıllık beyannameler ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda beyannamelerinde eksiklik veya hata tespit edilenler,
– Serbest meslek erbabına yönelik asgari ücret tarifelerinin, mükelleflerin beyanname bilgileri ile karşılaştırılması
harcamaları ve girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlara dair hakkında ön tespit olanlar,
– Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının, her bir belge itibarıyla 50 bin lirayı geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının yüzde 5’ini aşmaması kaydıyla sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair hakkında ön tespit bulunanlar,
– Gayrimenkul alım/ satım işlemlerinde alım/ satım bedelinin eksik beyan edilmiş olabileceğine dair hakkında ön tespit olanlar,
– Bina ve diğer gayrimenkulleri iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkardıkları ve istisna haddinin üstünde kazanç elde ettikleri halde beyanname vermediklerine dair hakkında ön tespit bulunanlar,
– Kamu kurumlarından elde edilen bilgilere göre gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükellefler.

Share
570 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.