Kıdem tazminatı reformu geliyor  | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

Kıdem tazminatı reformu geliyor 

2019’da kıdem tazminatı ile ilgili yeni bir formül hayata geçecek. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programındaki bilgiye göre tüm işçilerin erişebileceği, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi oluşturuluyor. 

CUMHURBAŞKANLIĞININ 2019’a yönelik programında, sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminat reformunun gerçekleştirileceği, tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı bildirildi. Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları ve memur emekli aylıklarının 2019 yılının ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 5 oranında artırılması, ayrıca 2019’un ocak ve temmuz aylarında geçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farklarının ilave edilmesi planlanıyor. İşsizlik Sigortası Fonu varlığının 2019’da 148.5 milyar lira ile GSYH’nin yüzde 3.3 ‘üne ulaşması hedefleniyor.

ENGELLİ İSTİHDAMI 
Dijital ekonomide nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslek alanlarında iş gücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecek. İş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla esnek çalışma biçimlerinin uygulanmasına yönelik ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Yarım çalışma ödeneğinin etkin şekilde uygulanması sağlanacak. Engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programlan geliştirilecek. Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere aktif iş gücü politikaları etki analizlerine dayandırılarak yaygınlaştırılacak.

ENERJİDE DEV YATIRIMLAR
TÜRKİYE’NİN 2019’da elektrikteki kurulu gücünün yüzde 5 artarak 94 bin 760 megavata çıkacağı ve doğal gaz santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 29’a gerileyeceği öngörülüyor. Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii (Faz 3) Projesi kapsamında deniz platformlarının inşa edilmesi ve kuyu sondajlarının yapılması sürecek. Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi kapsamında altı adet kavernada eritme ve ilk gaz dolum çalışmaları devam edecek. Ayrıca doğal gaz santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 29’a gerileyeceği, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin toplam elektrik üretimindeki payının da yüzde 33.3’e çıkacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE’NİN uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayisinde dönüşüm gerçekleştirilerek yüksek katma değerli yapıya geçilmesi ve yüksek teknoloji sektörlerinin payının artırılması amaçlanıyor. Yüksek teknoloji projelerine “büyük çaplı” destek. Ar-Ge faaliyetleri, öncelikli alanlarda oluşturulacak ortak hedefler çerçevesinde, ticarileştirmeyi de içerecek şekilde piyasa şartları gözetilerek desteklenecek. Orta yüksek ve özellikle yüksek teknoloji yerli ürünlerin geliştirilmesine yönelik özel sektör ve üniversitelerin işbirliğiyle oluşturulacak teknoloji platformları aracılığıyla büyük çaplı projeler desteklenecek. Aynı zamanda yerlileştirilecek ürün listesi belirlenecek.

‘Gayrimenkul Değerleme Sistemi’ geliştirilecek 
CUMHURBAŞKANLIĞININ 2019’a yönelik yıllık programında, kamulaştırma, toplulaştırma ve imar uygulamalarının etkililiğini artırmak ve piyasanın daha sağlıklı işlemesini sağlamak üzere Gayrimenkul Değerleme Sistemi geliştirilecek. Gayrimenkul Değerleme Sistemi için gerekli yasal, kurumsal ve teknik altyapıya dair düzenleme ve iyileştirme önerileri oluşturulacak. Yerel yönetimler için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlama rehberi yapılacak. Ayrıca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ekim 2018 itibarıyla toplam 4 milyonu aşkın kişinin yaşadığı 28 bin 122 hektar alanda 230 adet riskli alan, 140 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ve 9 adet yenileme alanı ilan edildi. Ayrıca 29 ilde toplamda 43 bin 635 hektarlık 160 adet rezerv yapı alanı belirlendi.

Kaynak: STAR

Share
356 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.