Kentsel Dönüşümde Tapu Harcını Geri Almanın Yolu Açıldı | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

31 Temmuz 2018

Kentsel Dönüşümde Tapu Harcını Geri Almanın Yolu Açıldı

Mahkeme kararları sonucu, 6306 sayılı Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) kapsamında yapılan yapılarda müteahhitlerin yaptıkları satışlarda yatırılan tapu devir harçları ve müteahhitlerden daire satın alanların ödedikleri tapu harçlarını geri alabileceği ortaya çıktı.  Kentsel Dönüşüm Uzmanı, Hukukçu Profesör Gürsel Öngören, harcın nasıl geri alınabileceğini açıkladı:
“Yaklaşık üç yıldır takip ettiğimiz davaların sonucunda; Kanun’daki harç muafiyetine rağmen, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaatlardan müteahhidin veya arsa sahibinin 27.7.2014 tarihinden sonra tapuda işlemi yapılan daire satışında (ilk satış) ödenen tapu harçlarını (%2 müteahhit/arsa sahibi/satıcı ve %2 alıcı/müşteri/üçüncü kişi) geri alma yolu açılmış bulunuyor.
Hangi Satışlar Kapsama Giriyor?
27/7/2014 tarihinden başlamak üzere yapılan tapu satışları için, 6306 sayılı Kanun kapsamındaki yeni inşaatlarda daireleri paylaşan müteahhidin ve hatta arsa sahibinin, bu daireleri veya işyerini üçüncü kişilere/müşterilere satmasında satıcı sıfatıyla tapuda ödediği %2 harcın “harç muafiyeti kapsamında olduğu” ve “kanuna aykırı olarak alındığı” konusunda İstanbul’da yürütülen davalarda mahkemeler lehimize kararını vermiş durumdadır. Yine bu kapsamda 27.7.2014 tarihinden itibaren tapuda işlem yapılarak müteahhitten veya arsa sahibinden daire alan müşteri ve alıcıların ödemiş olduğu %2 tapu devir harcının da harç muafiyetinden yararlanması gerektiği, kanuna aykırı alındığı, yapılacak yasal başvurular ve açılacak davalarla geri alınabileceği de ortaya çıktı.
Bu nedenlerle 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan yeni yapılardan müteahhidin veya arsa sahibinin yaptığı ilk satışlardan dolayı satıcı taraf olarak ödediği %2 ve daireyi ve işyerini alan müşterinin alıcı taraf sıfatıyla ödediği %2 tapu devir harçlarının geri alınması amacıyla yasal işlemler hakkında bilgi almak için bana veya yardımcım Av. Erdi Yetkin’e 0212 2925623 nolu telefonla ya da gursel@ongoren.av.tr ve erdi@ongoren.av.tr e-mailine başvurabilirsiniz. “

Share
322 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.