Kentlerin Kaderini Bu 55 Madde Belirleyecek | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

Kentlerin Kaderini Bu 55 Madde Belirleyecek

9 ay süren Şehircilik Şurası, geçen ay sona erdi. Türkiye’nin yeni şehirleşme vizyonunun ortaya konduğu Şehircilik Şurası’nın sonuç bildirgesinde yer alan 55 madde, Türkiye’deki kentlerin geleceğini belirleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay süren Şehircilik Şurası’nda alınan kararların sadece bugün için değil, gelecek için de çok önemli olduğunu belirterek Şehircilik Şurası çalışmalarının, geleceğin şehirlerinin inşasında adeta bir pusula vazifesi göreceğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de “Türkiye’nin ortak aklının şehircilik hususunda almış olduğu kararlar” olarak tanımladığı Şehircilik Şurası kararlarının yasalara derç edileceğini ve yavaş yavaş yasa haline getirileceğini açıkladı

İNDERgi’de yayınlanan Esra Özsümer imzalı habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27 Ocak’ta ‘Şehircilikte Yeni Vizyon’ temasıyla başlattığı Şehircilik Şurası geçen ay çalışmalarını tamamladı. ‘Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım’, ‘Kentsel Dönüşüm’, ‘Şehirleşme, Göç ve Uyum’ ile ‘Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü’ başlıklarında kurulan 4 ana komisyonun çalıştığı şurada, Türkiye’nin yeni şehirleşme vizyonu ortaya kondu. Şehircilik Şurası’nın sonuç bildirgesinde yer alan 55 madde, Türkiye’deki kentlerin geleceğini belirleyecek. Şurada Türkiye’nin şehircilikteki yeni vizyonu ise “İnsan odaklı, doğal kaynaklarını koruyan, tarihi ve kültürel varlıkları gözeten, dönüşüm fırsatını değerlendirerek şehirlerimizi afetlere hazır hale getiren, yenilikçi ve özgün, katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı ilkeler” üzerine inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay süren Şehircilik Şurası’nda alınan kararların sadece bugün için değil, gelecek için de çok önemli olduğunu söyledi. Aradan geçen sürede yaklaşık 100 farklı kurum ve kuruluşa mensup, alanında uzman 133 kişinin 4 ayrı komisyon halinde çalıştığını anlatan Erdoğan, bu komisyonların çok geniş bir yelpazede yoğun mesai harcandığını belirtti. Sonuçta, birbirinden kıymetli raporların ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan, “Şuranın sonuç bildirgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mensupları ve şehircilik alanında faaliyet gösteren tüm kurum, kuruluşlar için bir başvuru kaynağı olacak” dedi.

‘Pusula vazifesi görecek’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çalışmaların geleceğin şehirlerinin inşasında adeta bir pusula vazifesi göreceğine inandığını da söyledi. Bugünkü şehirlerin insan fıtratını değil, bireysel hırsları merkeze alan bir bakış açısıyla inşa edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnsan fıtratıyla mütenasip olmayan her yer, zamanla insanın zindanı haline dönüşüyor. Bu sebeple günümüz şehirleri insana huzur vermiyor” dedi. Erdoğan, atılacak adımlarda, hazırlanacak projelerde ve planlarda bu konunun ihmal edilmemesi halinde şehirlerin çok daha farklı, çok daha güzel olacağını vurguladı. Türkiye’deki tüm kurumlarla birlikte asırlık ihmalleri gidermenin, kronikleşen meselelere çözüm bulmanın mücadelesini verdiklerini kaydeden Erdoğan, “Ancak böylesine köklü sorunların kısa sürede çözümü kolay olmuyor” dedi.

‘Dönüm noktası olsun’

‘Yeni Şehircilik Vizyonu’ esaslarının son derece kıymetli olduğunu Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Merkezine insanı koyan, yeryüzünün dengesine müdahale etmeyen, şehirlerimizi korumanın yanında çocuklarımız için çok daha yaşanabilir, dünyaya örnek olacak şehirler inşa etmeyi amaçlayan bu anlayış Türkiye’nin Yeni Şehircilik Vizyonunun taşıyıcı sütunlarıdır. İnşallah bizler de tüm imkanlarımızla şura kararlarının tatbiki için gayret edeceğiz. Özverili bir çalışma sürecinin ürünü olan bu şuranın geleceğin şehirlerini planlama ve hayata geçirme noktasında bir dönüm noktası olmasını diliyorum.”

Şura kararları yasalaşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki “Türkiye’nin ortak aklının şehircilik hususunda almış olduğu kararlar” olarak tanımladığı Şehircilik Şurası kararlarının yasalara derç edileceğini ve yavaş yavaş yasa haline getirileceğini söyledi. Özhaseki “Kimisini belediyeler yasası, kimisini imar hukuku içerisinde, kimisini yönetmeliklerle, kimisini şimdi bir hazırlığımız var, kentsel dönüşüm, depreme hazırlıkla ilgili, onun içine dercedip sonra da toplumda bunun uygulanmasını sağlayacağız” dedi.

Türkiye’de kurumsal örgütlenme ve yapılanma, mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler ile belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında Şehircilik Şurası’nın düzenleme kararı aldıklarının anlatan Özhaseki, Şehircilikte Yeni Vizyon teması ile yapılan Şehircilik Şurası’nda, Türkiye’nin yeni şehirleşme vizyonunun, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlendiğini söyledi.

2023 odaklı vizyon

Özhaseki, yeni vizyonun doğal, tarihi, kültürel değerleri koruyan, mahalle ve sokak kavramını öne çıkaran, kültürel ve sosyal dokuyu dikkate alan ve şehirlerin kimliğini canlandıran, yöresel kimliği ve özgün değerleri öne çıkaran, akıllı ve yeşil şehirler kavramlarını somutlaştıran, dönüşümü rant aracı olarak görmekten çıkaran, çarpık yapılaşmayı ortadan kaldıran ve dönüşümü harekete geçiren 2023 odaklı bir vizyon olacağını kaydetti.

Sonuç bildirgesinin, Şehircilik Şurası’ndaki komisyonlarca hazırlanan tespit ve tavsiyelerden yola çıkılarak belirlenen Yeni Şehircilik Vizyonu doğrultusundaki öncelikli konulardan oluşturulduğunu ifade eden Özhaseki, komisyonlarda şehirlerin planlama ve tasarımında medeniyetlerin izleri, milli ve manevi değerler ile geleneksel kültürün öne çıkarılması gereğinin ifade edildiğini aktardı.

Kentsel tasarım rehberleri hazırlanmalı

Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım Komisyonu’nun Şehircilik Şurasının sonuç bildirgesine yansıyan tavsiyeleri, kentlerin tasarlanması ve planlanması konusunda 15 hayati maddeyi kapsıyor

–           Şehirlerimizin planlama ve tasarımı gerçekleştirilirken, ülkemizin geçmişinde iz bırakan medeniyetlerin miraslarına, milli ve manevi değerlerimize ve kültürel kodlarımıza daha çok yoğunlaşılmalıdır.

–           Kent kimliğinin ve özgün mekânsal dokunun korunması ve geliştirilmesi amacıyla mahalle, aile ve komşuluk kültürü ile toplumsal değerler dikkate alınmalıdır.

–           Sürdürülebilir mekânsal gelişme için şehirlerimizde; çok merkezli, toplu taşıma olanaklarını destekleyecek, erişilebilir, güvenli, afetlere dirençli, enerji etkin ve katılımcı fiziki planlama stratejileri geliştirilmelidir.

–           Kentsel tasarım rehberleri hazırlanmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.

–           Koruma ve yenileme alanları için yoğunluk ve yükseklik artışı oluşturmayacak modeller geliştirilmelidir.

–           Kentsel ve kırsal kimliğin birlikte korunması ve geliştirilmesinde hukuki, iktisadi ve yönetime dair teşvik mekanizmaları ve programlar geliştirilmelidir.

–           Küçük ve orta ölçekli şehirlerin yerel ve özgün kimlikleriyle çekim merkezi olmalarını sağlayacak plan ve teşvik programları geliştirilmelidir.

–           Planlama ve uygulamalarda; konuların ve kurumların önceliklerinin belirlendiği, koordinasyon hukukunun geliştirildiği, yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik merkezli yeni bir Şehircilik Çerçeve Kanunu hazırlanmalıdır.

–           Parçalı değil bütüncül, kapalı değil katılımcı, tek başlı değil eşgüdümlü ve izleme-değerlendirmeyi güçlendiren bir planlama anlayışı güçlendirilmelidir.

–           Şehre hizmet eden ilgili tüm kurumlarla ortak politika oluşturulmalı ve tüm çalışmalar insanımızın yaşam kalitesi göstergelerine göre gerçekleştirilmelidir.

–           Yeni şehircilik vizyon, fikir ve uygulamalarının geliştirilmesini sağlayacak çok paydaşlı ulusal bir Şehircilik Araştırma Merkezi kurulmalıdır.

–           Şehirlerle ilgili tüm sektörlerin, yenilikçilik ve yaratıcılık eksenli çalışmaları madden ve manen desteklenmelidir.

–           Yeşil şehir yaklaşımı çerçevesinde şehirlerimizde yeşil altyapı bileşenleri gibi ekolojik sistemler teşvik edilmelidir.

–           Toplu taşıma sistemleri, bisiklet yolları ve yaya bölgeleri yaygınlaştırılmalıdır.

–           Yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin, şehirlerin planlı ve kimlikli gelişmesi konusunda koordinasyonları ve işbirlikleri güçlendirilmelidir.

 

Share
385 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.