İndergi DALYA Dedi, İş Dünyasından Yorumlar | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

İndergi DALYA Dedi, İş Dünyasından Yorumlar

İNDER’in resmi yayın kuruluşu, gayrimenkul sektörünün ilgiyle takip ettiği İNDERgi, 100. sayısına ulaştı. İş ve inşaat dünyasının önde gelen isimleri dergiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konut üreticisinden tedarikçisine, kamu kurumlarından, belediyelere, mimarlardan sivil toplum örgütlerine, gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden AVM ve ticari gayrimenkul geliştiricisine, gayrimenkul yatırım ortaklıklarından finansman kuruluşlarına kadar sektörün her kesiminin arasındaki haber ve bilgi paylaşımını sağlamak için çalışan İNDERgi, tam 100 sayıdır, gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri doğru, şeffaf ve tarafsız habercilik ilkeleriyle sayfalarına taşıyor.

İNDER Yönetim Kumlu Başkanı Nazmi Durbakayım, İNDERgi’nin bu yıl 50’nci yılını kutlayan İNDER’in sürdürülebilir başarıya en somut örneği olduğunu belirterek “İNDERgi, başarısını sektörde yayım hayatını devam ettirebilen dergilerin aksine, ticari amacı bir kenara bırakarak ‘referans kaynak’ amacına odaklanarak elde etti” dedi.

İNDERgi, 100 aylık yolculuğunda gayrimenkul sektörünün tüm taraflarında ve sektör temsilcilerinden her zaman destek gördü. Biz de 100. sayımızda, INDERgi’yi gayrimenkul sektörünün temsilcilerinin gözünden anlatmak istedik. Sektör temsilcilerinin görüşleri, bize hem doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hem önemli bir motivasyon kaynağı oldu, hem de bundan sonraki yayın hayatımızın yol haritasını belirlememizde önemli ipuçları verdi.

Bu yıl 50’nci yılını kutlamaya hazırlanan İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) resmi yayın organı İNDERgi, bu ay 100. sayısıyla sizlerle birlikte… Başta konut olmak üzere gayrimenkul sektörünün tüm alanlarını, doğru, şeffaf ve tarafsız habercilik ilkeleriyle sayfalarına taşıyan İNDERgi, bundan sonra da sektörün içinden bir göz olarak, sektördeki tüm gelişmeleri, aynı titizlikle sayfalarına taşımaya devam edecek.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, göreve başladığı tarihten itibaren kesintisiz olarak ve her ay gündemdeki konulan yaptığı haberlerle okurlarına aktaran İNDERgi’nin, sürdürülebilir başarıya en somut örneği olduğunu belirterek “İNDERgi, başarısını sektörde yayın hayatını devam ettirebilen dergilerin aksine, ticari amacı bir kenara bırakarak ‘referans kaynak’ amacına odaklanarak elde etti” dedi.

‘Her öneriye açığız’

Tamamen şeffaf bir yayıncılık anlayışında olan ve ticari amaç taşımayan İNDERgi’nin hedeflerine ulaşması için her öneriye açık olduğunun altını çizen Durbakayım, şunları söyledi:

“Yapı sektörü üreticileri ile yapı malzeme üreticileri arasında köprü olmak, sektördeki sorunları devletin ilgi makamlarına aktarmak, sektörümüzdeki tüm yenilikleri her iki kesime sunmak İNDERgi’nin misyonu oldu, olmaya devam edecek. İNDERgi, sîzlerin her türlü desteği ile bu noktaya geldi. Özellikle dijital yayınların giderek ağırlık kazandığı bir dönemde, birlikteliğin ve güç birliğinin her zorluğun üstesinden gelebileceğini gösterdi.”

Sektör temsilcilerinin gözünden İNDERgi

Biz de 100’üncü sayımızda, İNDERgi’yi gayrimenkul sektörünün temsilcilerinin gözünden anlatmak istedik. İNDERgi’ye bugüne kadar destek veren, yüzlerce sektör temsilcisinin hepsiyle tek tek görüşemesek de bu sayımızda sektörün her kesimine söz hakkı vermek istedik.
Aynı zamanda bundan sonra nasıl bir İNDERgi görmek istediklerini sorduğumuz sektör temsilcilerinin görüşleri, bize hem doğru yolda olduğumuzu gösterdi, hem önemli bir motivasyon kaynağı oldu, hem de bundan sonraki yayın hayatımızın yol haritasını belirlememizde önemli ipuçları verdi…

Sektörün tüm taraflarını buluşturdu
İNDERgi, tam 100 aydır, konut üreticisinden tedarikçisine, kamu kurumlarından, belediyelere, mimarlardan sivil toplum örgütlerine, gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden AVM ve ticari gayrimenkul geliştiricisine, gayrimenkul yatırım ortaklıklarından finansman kuruluşlarına kadar sektörün her kesiminin arasındaki haber ve bilgi paylaşımını sağlamak için çalışıyor.

Re-pie Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel:
İNDERgi’nin yeni hedefi yurtdışı faaliyetleri olmalı

indergi-emre camlibel-indergi dalya dedi

İNDERgi’yi uzun yıllardır kesintisiz takip ediyorum. İNDERgi bana geçmişte bazen işadamı olarak bazen ise akademisyen olarak fikirlerimi paylaşma platformu da sundu. Gayrimenkul sektörünün tüm oyuncuları tarafından dikkatle izlenen, yeni sayısı beklenen, geldiğinde de detaylı incelenen bir dergidir. Sadece yeni konut projelerini ve yapımcılarını değil, konut dışı gayrimenkul yatırımlarını, güncel pazar şartlarını, yatırım trendlerini, alt yüklenicileri, malzeme tedarikçilerini ve gayrimenkul sektörünü ilgilendiren yasal hususları da kapsayan bir dergidir. Dergide yayınlanan makaleler genelde sektörün tüm oyuncularının o dönemde sorguladıkları husus üzerine olduğu için bu yazılar birçok kompleks meseleye çözüm üretmekte bizlere yardımcı olmaktadır.
İNDERgi’nin önümüzdeki dönemde mevcut faaliyetlerine ilaveten bilimsel (mühendislik) alanlarını da işlemesinin, mühendislik yönetimi ve tasarımı konularını da kapsamasının faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca Türk gayrimenkul ve inşaat sektörünün yurt dışı faaliyetlerine de yer vererek yurt dışına açılmak isteyen yatırımcı ve inşaatçılarımıza da yol göstermesi faydalı olacaktır.

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli
Terimler sözlüğü oluşturulmalı

İNDERgi sektörün gerçek temsilcisi olan İNDER’in kamuoyundaki yüzü olarak yaklaşık 10 yıldır sektörün sorunlarına ve çözüm önerilerine yer vermekte, aynı zamanda sektör paydaşlarının buluşma noktası olarak çok önemli iş görmektedir. İNDERgi’de önümüzdeki dönemde özellikle gayrimenkul ve inşaat sektörü ile ilgili okuryazarlığı artırmak amacıyla terimler sözlüğü oluşturulmalı. Örneğin tevhit, izale-i şuu gibi terimler açıklamalı olarak tanımlanmalı. Böylece İNDERgi başucu kitabı şeklinde saklanmalı ve kullanılmalı.

İNDER Genel Sekreteri Abdullah Baysal:
Sektör paydaşlarının ortak sesi

İNDERgi’nin amacı konut yapı müteahhitliği sektöründe daha aktif rol oynamak, sektörün marka firmalarını tanıtmak, sektöre getirdikleri yenilikleri mutlaka vurgulamaktır…
Ayrıca sadece malzeme sektörü açısından bakmamak, sektörün tüm paydaşlarının ortak sesi olmaya çaba göstermek de İNDERgi’nin amaçları arasında yer alıyor. Özellikle sektörle ilgili yasa, yönetmenlik, plan dahili gibi konulara geniş yer ayırmak amacındayız.
Dergimiz gelecek dönemde mevcut konumunu koruyarak paydaşlar arası bilgi ve yeni ürünlerle ilgili paylaşımları programlı olarak sürdürebilir kılmalı. Günün gereksinimlerine göre oluşturulacak kapaklar da şık olur diye düşünüyorum.

İNDERgi sektörün tüm disiplinlerine ulaşan, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından takip edilen, yayınları ile gündeme yön veren bir süreli yayın olma özelliğinde. İnşaat sektöründeki gündemi yakından takip etmemizi sağlarken, sektörün gelişen ürün yelpazesini kullanıcılara ulaştırmada en önemli kaynak olarak göze çarpmakta. Böylelikle sektörün canlı kalması yolunda önemli hizmetler vermektedir.
İNDERgi’den önümüzdeki dönemde beklentilerim; inşaat sektöründeki bütün bileşenlerin dergimizde hayat bulması ve haberlerine yer verilmesi… İNDERgi’de görmek istediğim konuları ise inşaat sektörünün kentsel planlama sürecinden başlamak üzere, mimari, mühendislik, peyzaj, kamu kurumlan, satış-pazarlama-reklam disiplinleri gibi tüm disiplinler olarak sıralayabilirim.

Sektörün nabzını tutuyor
Sektörel dergiler, hedef kitlelere ulaşmada önemli bir iletişim aracı. Sektörün üreticilerini, dağıtım kanallarını, mali sektörü, tüketicileri bir araya getirip, faaliyetlerinden haberdar ederek ve iletişimde çok etkili bir rol üstleniyor. Başarı ancak, güçlü bir iletişim platformu yaratıp, bilgilendirici bütünleyici ve paylaşımcı bir atmosfer oluşturunca ve bunu kitlelerle paylaşınca sağlanmış oluyor.
İNDERgi de sektördeki gelişmeleri, sorunları, hedefleri konularında farkındalık yaratıp üreticiden tüketiciye sektörün nabzını tutarak başarıya katkı sağlıyor.
Yarattığı sinerji ile yeni bakış açıları ve sektörün içindeki bütünlük ve stratejilerin birlikte geliştirilmesine destek olan İNDERgi yurtdışı pazara bünyesinde biraz daha yer açarsa, sektördeki üreticiden tüketiciye geniş bir yelpazedeki oyuncuların bilgi ihtiyacını karşılayacaktır.

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu:
Fuarlar için değerli bir network oluşturuyor

Ekonomimizin lokomotif sektörü olan gayrimenkul sektörüne ilişkin haberlerin kamuoyuna doğru duyurulması büyük önem taşıyor. İNDERgi de gayrimenkulün gündemini belirleyen ve sektöre desteklerini esirgemeyen yayınlarıyla önemli bir görev üstleniyor. Ayrıca ulusal inşaat, emlak gayrimenkul fuarlarında da değerli bir network oluşturuyor.
İNDERgi’nin, önümüzdeki dönemde de derneğimizin kuruluş amacı doğrultusunda, gindergi-salih kuzu-indergi dalya dediayrimenkul işleri ve inşaat müteahhitliği konularında teknik ve kamusal alanlarda karşılaşılan sorunları dile getiren ve haksız rekabet koşullarına dikkat çeken haberleriyle sektörün sesi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Kentsel dönüşüm alanındaki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için bu alanda yayınların artırılması ve daha geniş kitlelere derginin ulaştırılmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca sektörün başarılarının duyurulmasında da önemli bir mecra olmaya devam edeceğine inancım tamdır.”

Haldız İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız:
Reklam verenlerini hedeflerine taşıyor

Yapısı ve gerçekleştirilen hizmetler baz alındığında inşaat sektörünün geniş bir faaliyet alanı olduğu ve bu faaliyet alanlarını kapsayan birçok alt dalı olduğunu görmek mümkün. Bu denli büyük ve karmaşık bir organizasyon yapısına sahip sektörün haber kaynağı niteliğinde olan İNDERgi’nin geride bıraktığı 99 sayıda yayınladığı yüzlerce haber, dosya ve içerik ile sektöre ışık tuttuğu ve gündemi belirlediği tartışılmaz bir gerçektir. Aynı zamanda yer aldığı tüm platformlarda reklam verenlerini hedeflerine taşıdığı da göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada İNDERgi’nin sektörün sorunlarını ülke gündemine taşımak konusunda çaba göstereceğinden ve meslektaşlarımızın başarılarını bizlerle paylaşarak motivasyon kaynağı olmaya devam edeceğinden eminim. Her geçen gün güçlenen ve büyüyen yapısı ile İNDER’in gelecekte adından sadece ulusal değil uluslararası arena da söz edileceğinden ve İNDERgi’nin bu konuda bir lokomotif görevi göreceğinden kuşkum yok.”

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu:
Kentsel dönüşüme daha fazla yer vermeli

İNDER gibi bir kuruluşun çıkan dergisi sektör için elbette oldukça önemli bir kaynaktır. Tabi bu da İNDERgi olarak sîzlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Sektörde ay içinde olanları okuyucuya doğru ve net biçimde iletebilmek, sektörün nabzını tutmak, önümüzdeki dönemler için gerçekleştirilecek organizasyonlar hakkında bilgilendirmek, uzman görüşlerine yer vererek herkesin kafasındaki sorulara ışık tutuyor olmak İNDERgi’nin inşaat ve gayrimenkul sektöründeki önemini bir kat daha arttırmaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm konusunda hem sektör oyuncularının, hem arsa sahiplerinin hem de vatandaşın kafasındaki tüm sorulara cevaplar sunuyor olması, sektörde sürekli değişen hukuki konuların okuyucuya doğru bir şekilde aktarılması benim dergiden en büyük beklentilerimdir.”

 

GN Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Güney:
Sektörün gelişimi adına önemli bir sosyal sorumluluk işlevi görüyor

İNDERgi’nin her şeyden önce kar amaçlı bir yayım olmaması sebebiyle sektörün gelişimi adına çok önemli bir sosyal sorumluluk işlevi gördüğüne inanıyorum. İnşaat ve yapı sektörü haberlerinin dışında farklı dosya ve kapak konulan ile sektörün nabzını tutan İNDERgi güçlü erişim ağı sayesinde biz sektör temsilcilerinin sesini etkili bir biçimde duyurmaktadır.
Önümüzdeki dönemde İNDERgi’den enerji verimliliğinin konutlara ve ekonomiye sağladığı katma değeri daha fazla ve etkin bir şekilde vurgulamasını bekliyorum. Yüksek sınıflı enerji verimli binaların gerek ekonomik gerekse görsel bütünlükte ülkemize daha fazla katma değer sağlayacağı konusunda hem sektör temsilcileri hem de kamuoyu nezdinde gerçekleştirilecek bilinçlendirme misyonunda İNDERgi’nin büyük katkısı olacağı kanaatindeyim.

Mandarins Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özeçoğlu:
Sektöre dışarıdan değil içeriden bakıyor

İnşaat sektörünün büyümesi sayısız sektörün üretimini ve gelişimini doğrudan etkiliyor. Buna bağlı olarak İNDERgi’nin sektöre dışarıdan değil, içeriden bakması, sektörel yayıncılık açısından farklı bir anlam taşıyor. İNDERgi geniş bir yelpazede inşaat ve inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara yer vererek önemli bir rol oynuyor, kurumsal bir boşluğu da dolduruyor. İNDERgi aynı zamanda sektörler arası bilgi paylaşımı ve iletişim imkanı sağlayarak da yararlı bir yayıncılık gerçekleştiriyor. İNDERgi’nin yayıncılık anlayışından memnuniyet duyan bir kuruluşuz. Önümüzdeki dönemde İNDERgi’nin inşaat ve inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların sektörel sorunlarına ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine daha fazla yer ayırabileceğini düşünüyoruz.

MOD Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yirik:
Farklı sektörlere örnek olacak bir model
İNDERgi’yi düzenli olarak takip ediyor ve sektörel gelişmeler hakkında, yenilikler hakkında bilgi sahibi oluyoruz. İNDERgi, bir çatı platformu olarak kuruluş amacı doğrultusunda yararlı bir yayıncılık gerçekleştiriyor. İNDERgi’nin bu bakımdan farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara da örnek olacak bir model olduğunu düşünüyorum. Dinamik bir sektör olan inşaat endüstrisinin güncel beklentilerini dile getirmesi bakımından İNDERgi’nin sektöre büyük katma değer yarattığını ve zor bir işin üstesinden geldiğini düşünüyorum.
Yapı sektörünü 2017 yılında kolay bir yıl beklemiyor. Bu konuda alınması gereken önlemler, atılması gereken adımlar, yapılması gereken önemli işler var. Gerek sektör temsilcileri gerekse yasal düzenleyicinin üstüne önemli görevler düşüyor. İNDERgi bu doğrultuda sektörün sesi olarak tarafların birbirlerini daha iyi anlamaları ve çözüm üretmeye yönelik diyalog sürecini geliştirmeye yönelik haber çalışmaları yapabilir.

AKG Gazbeton Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sırrı Güvenç:
Doğrudan hedef kitleye ulaşan kaliteli bir mecra

İNDERgi, ulusal çapta değer gören, içeriğini ülke geneline açık tutan bir mecra. İnşaat malzemesi üreticileri arasında bilinirliği ve farkındalığı olduğu kadar, gayrimenkul sektörünün, bayilik esasıyla ticaret yapan kuruluşların da merceği altında olan bir mecra. İNDERgi, İNDER’in etkinlikleri ile sesini daha da geniş kitlelere duyuruyor. Sektörde örnek gösterilen bir yapılanma içinde olmasından memnunuz.
Yazılı basın her ne kadar çağımızda dijital basının gerisinde kalıyor gibi yorumlansa da, yazılı basın mecralarının yapacağı daha çok iş olduğunu düşünüyorum. Doğrudan hedef kitleye ulaşan kaliteli bir mecra üretiyorsunuz, bu mecranın diğer mecralardan ayrışmasını sağlamak mümkün. Sadece içerik olarak değil, ulaşılan kitle, sunulan hizmet ve yapısal değişikliklerle farklı bir yapıya büründürmek mümkün. Dergi ve etkinlikler şeklinde paket çalışmalar yapılabilir. Haber başlıkları olarak ise son kullanıcıya hitap edecek içeriklerin geliştirilmesini beklerim. Derginin dağıtım kanallarında da yenilikler düşünülebilir.”

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü Yenal Altaç:
Sektörler arasındaki sinerjinin artmasını sağlıyor

Hızla gelişen, dinamik bir sektör olan inşaat sektörün güncel gelişmeleri ve yeni teknolojileri yakından takip etmesi konusunda önemli bir yere sahip olan İNDERgi, sektörler arasındaki sinerjinin artmasını da sağlıyor. İnşaat firmalarının alt sektörleri takip ederek yeni ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve projelerinde ileri teknolojileri kullanmalarına, yapı sektörünün ise inşaat firmalarının yeni ve hedef projelerinden haberdar olmalarına katkıda bulunarak karşılıklı iş potansiyeli oluşturuyor. Konut alıcıları, yatırımcılar ve inşaat profesyonellerini buluşturan ve bu noktada hedef kitlemize ulaşmamıza katkı sağlayan İNDERgi’nin, önümüzdeki dönemlerde de ilgiyle takip edilen bir yayın olacağına inanıyoruz. Okuyucularına inşaatın gündemini yakından takip etme fırsatı sunan İNDERgi, kaliteli ve özenli yayıncılık anlayışı ve her ay farklı konuları derinlemesine incelediği dosya çalışmaları ile sektörün nabzını tutuyor. İnşaatın en önemli alt sektörlerinden biri olarak enerjinin verimli kullanılması ve çevrenin korunması hususunda kritik öneme sahip olan iklimlendirme sektörü ile ilgili dosya konularını ve haberleri İNDERgi’nin sayfalarında daha fazla görmekten memnuniyet duyarız.

Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı:
Kapsam bakımından yeterli buluyorum

indergi-cansel turgut yazici-indergi dalya dedi

İNDERgi inşaat sektörünü ilgilendiren tüm alanlar ile ilgili konu paylaşımlarına yer veren bir dergi. Gayrimenkul projelerinin tanıtımı, süreçleri ile ilgili bilgi paylaşımı, inşaat sektörü ilgilendiren kararlarla ilgili değişiklik ve düzenlemelere yer vermesi sektörü bilgilendirmesi açısından önemli. Birbiri ile ilişkili inşaat, gayrimenkul ve yapı sektörüne hizmet veren kuruluş ve profesyonellerin yararlanabileceği bir kaynak.
Dergi kapsam bakımında yeterli, paylaşımları sektördeki güncel değişiklikler ve yenilikleri içeriyor. Ancak inşaat sektörünü doğru fizibiliteyle doğru ürünün elde edilebileceği bir sektör, derginizde bu konuda hizmet veren değerleme danışmanlık firmalarından profesyonel görüşlere de yer verilmesini tavsiye edebilirim.

Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar:
İNDERgi’nin haberleri sektörün kıyas kabiliyetini artırıyor

Biz gayrimenkul sektöründe oldukça eski ve köklü bir firma olarak İNDERgi’yi de takip etmeye devam ediyoruz. Sektöre sunduğunuz olumlu katkı, ufuk açıcı çalışmalar ve geniş perspektiften bakan haberleriniz hem bizim hem de tüm sektör oyuncularının kıyas kabiliyetini artırıyor.
Gayrimenkul sektörüne uzaktan yakından alakadar olan bütün sektörleri, sektör temsilcilerini yaratıcı bir ortamda buluşturan İNDERgi’nin sektör oyuncuları için geniş perspektiften bakan çalışmalara imza atmaya devam etmesini temenni ederim. Türkiye’nin tatil bölgelerine, beldelerine yerli ilgisi giderek artıyor. Ailelerin ikinci evlerini başta Bodrum olmak üzere gelişmiş tatil bölgelerinden alma eğilimi giderek artıyor. Bu tür eğilimlerin de derginizde daha fazla konu edilmesinin okuyucular için de merak uyandıracağı kanaatindeyim.”

Sika Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Fazlı Bulut:
Türkiye inşaat sektörünün aynası

İNDERgi Türkiye inşaat sektörünün aynası olarak biz sektör profesyonellerine ufuk açan önemli bir dergidir. Özellikle yeni projelerin, sektör haberlerinin ve trendlerin paylaşılması yapı malzemeleri üreticilerinin stratejisini belirlemesi açısından bizim için ayrıca öneme sahiptir. Dolayısı ile bu kaynağı çok değerli bulmaktayım.
Global trendler üzerinde durmak ve Türkiye inşaat sektörünü kalite olarak daha ileriye taşıma amaçlı paylaşımların çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Özellikle bilimsel makalelerin kısa özetlerine yer verilmesinin, sektör profesyonellerinin takibi açısından çok önemli olduğunu düşünmekteyim.

Emülzer Proje ve Teknik Satış Müdürü Cem Ercan:
Doğru, net, tarafsız ve dürüst yayın yapıyor
İNDERgi sektöre, doğru, net, tarafsız ve dürüst yayın ilkesi politikasıyla duruşunu net olarak yıllardır, ortaya koymuş, firmaların doğru habere ulaşmaktaki bir kılavuzu olmuştur.
İnşaat ve inşaat malzemeleri konusunda istatistiksel çalışmalar İNDERgi referansı ile takip edilmektedir. Pazarın büyüklüğü, piyasalarda yaşanan olumlu veya olumsuz gelişmeler, İNDERgi’nin doğru analizler yaparak gündeme getirdiği bilgiler sayesinde öğrenilmektedir. Yurtdışında yayın yapan birçok sektör dergisi bulunmakta. Bu dergilerle de temasa geçerek onların derginizi, Türkiye’yi bizim de onları daha iyi tanıma olanağımız olabilir. İNDERgi bazı sayılarında bu tür sektör dergilerini tanıtabilir. Öte yandan yapı sektörüne hizmet eden üreticiler ile firmaların satın alma ekibini bir araya getirerek güzel bir sinerji yaratan İNDERgi, benzer bir çalışmayı mimari, mühendislik ofisleriyle, inşaat malzemeleri üreticisi arasında da yapabilir.

Yapı denetim şirketleri, belediyeler, inşaat mühendisleri odası, diğer sivil toplum kuruluşları gibi sektörün diğer temsilcilerinde var ise değişikliklere, yaşanan sıkıntılara ve var ise çözüme yönelik fikirlere yer verilebilir. Kamu tarafından açıklanan ve herkesi ilgilendiren yeni deprem yönetmeliği, imar yönetmeliği hakkındaki değişikliklere daha fazla yer verilebilir. Yerli ürün kullanımının müteahhit firmalara, olan faydaları da İNDERgi sayesinde aktarılabilir.

Tureks Stone’dan Yüksek İç Mimar Gökçen Anlı:
Tutarlı ve sağlıklı bir yayın politikası izliyor
İNDERgi’nin sektörün nabzını tutan başarılı bir yayıncılık gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Her ay farklı dosyalar yayınlayarak gündem konularına mercek tutan İNDERgi, sektörün tüm aktörlerine geniş bir yelpazede yer vererek tutarlı ve sağlıklı bir yayın politikası izliyor. İnşaat sektörü kadar inşaat malzemeleri sektörü de İNDERgi’den yararlanıyor, tanıtım imkanı buluyor. Yalnızca sektörel alanlara değil, sosyal konulara da sayfalarında yer veren İNDERgi’yi sektörümüz açısından bir kazanç olarak görüyorum.
Mevcut yayıncılık anlayışıyla İNDERgi’nin yeterli ve doyurucu bir mecra olduğuna inanıyorum. Dijital dergiciliğinin de haber portalı niteliğinde, sürekli güncellenen, başarılı bir çizgi yakaladığını düşünüyorum. Görmek istediklerimizi İNDERgi’de fazlasıyla buluyoruz.”

Avrupa Hazır Beton Birliği veTHBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık:
Sektörümüz için değerli bir haber ve bilgi kaynağı

İNDERgi, uzun zamandır sürdürdüğü yayıncılık anlayışıyla bilgininin paylaşılmasına, sektör çalışanlarının ve tüketicinin bilinçlenmesine ve sonuç olarak inşaat, hazır beton ve ilgili sektörlerin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Kaliteli yapılaşma konusunda yaptığı yayınlar ve bu konuya gösterdiği ilginin hiç eksilmemesi herkes tarafından takdirle karşılanmıştır. Sağlıklı yapılaşmanın sağlanması amacıyla sorunun temelinden çözümü için meslek örgütlerinin görüş ve önerilerini geniş şekilde kamuoyuna duyuran nadir dergilerden biri olarak her zaman saygıyla karşılanmıştır. İNDERgi, THBB’nin de görüş ve değerlendirmelerine yer vererek hazır beton sektörü için de yararlı çalışmalar yapmış, sektörümüz için değerli bir haber ve bilgi kaynağı olmuştur.
İNDERgi’nin önümüzdeki dönemde gelişirken ve değişirken çizgisini koruyarak sektöre katkısının devamını temenni ediyorum. İNDERgi’nin, kaliteli yapılaşma; kaliteli beton üretimi ve denetimi; çevreye duyarlı üretim, iş güvenliği ve estetik yapılaşma konularını gündemde tutmasının ülkemiz inşaat ve hazır beton sektörlerine önemli katkılar sunacağını düşünüyorum.

Prime Property Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Kurucu Ortağı Fırat Sezginsoy:
Piyasa oyuncularından bir yazar kadrosu oluşturabilir

İNDERgi, inşaat sektörünün tamamı hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu kapsayıcı özelliği ile dergi gerek gayrimenkul geliştirme, gerekse alt yapı projeleri hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Bu kapsam genişliğiyle beraber, sunulmakta olan haber içeriklerinde de bilgi alma imkanımız bulunmaktadır.
Önümüzdeki süreçte İNDERgi’den beklentimiz, piyasa oyuncularından bir yazar kadrosu oluşturmanız ve kendilerinin dönüşümlü olarak düşüncelerini paylaşmalarıdır. Gayrimenkul geliştirme ve inşaat sektöründe, düzenli ve çeşitli farklı oyuncular tarafından yapılacak gerçekçi analizler, hem sektör açısından yararlı olacaktır, hem de dergiyi diğer bilgi sağlayıcılardan ayrıştıracaktır.

Evrenol Architects’in Kurucusu Yüksek Mimar Mehpare Evrenol:
Sektörel yayıncılığa içeriden bir bakış açısı getiriyor

İNDERgi’nin başarılı bir sektörel yayıncılık yaptığını düşünüyoruz. Köklü bir geçmişe sahip olan İNDERgi, sektörel yayıncılığa içeriden bir bakış açısı getirmesi bakımından da değerli. Sektörün tüm taraflarını bir mecra altında toplayan İNDERgi, aktüel ve aktif bir yayıncılık anlayışıyla ciddi katma değer sağlıyor, sektörde önemli bir görevi bir yerine getiriyor.
Mimarlık ofislerin işlevleri günümüzde sadece proje oluşturmaktan ibaret değil. Mimarlar ulusal ve uluslararası deneyimleriyle proje geliştiricilerine henüz projeye başlamadan önce çok kapsamlı danışmanlık hizmeti veriyorlar. Türkiye’de henüz yeterince bilinmeyen bu hizmet, proje geliştiricilerinin karşılaştığı sorunları henüz işin başında çözüme kavuşturmasıyla büyük önem taşıyor. Dolayısıyla İNDERgi’nin mimarlık ofislerinin danışmanlık tecrübelerine daha fazla yer vermelerinin sektörün sağlıklı gelişimi açısından önemli olacağını düşünüyoruz.

 

Share
20593 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.