İNDER’den Yepyeni Bir Kent Modeli | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

09 Haziran 2018

İNDER’den Yepyeni Bir Kent Modeli

 İNDER, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Yaşanası Pilot Şehirler projesini bir kez daha masaya yatırdı. Akademisyenler ve şehir planlama uzmanlarıyla bir ara gelen İNDER yönetimi, konu hakkında yapılacak çalışmalar için oluşturulacak rehberin ilk adımlarını attı ve yeni bir kent modeli için önerilerini ortaya koydu.

İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi işbirliğiyle düzenlediği ‘Şehirleşme ve Yaşanası Pilot Şehirler’ başlığı altında düzenlediği arama toplantısı İTÜ Taşkışla Kampüsünde gerçekleştirildi. Toplantıya İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, İNDER Başkan Yardımcısı Emre Çamlıbel, İNDER Genel Sekreter Abdullah Baysal, İNDER Yönetim Kurulu Üyesi KubilaySalihvatandaş’ın yanı sıra CRE Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş Kurucu Ortağı Gülcemal Alhanlıoğlu, Kentsel Strateji Kurucusu Faruk Göksu, Prof. Dr. Ali Plepşen, Prof. Dr. Murat Gül, Prof.Dr. Mehmet Ocakçı, Prof. Dr. Gülden Erkut, Dr. Öğr. Üyesi Özdemir Sönmez, Dr. Öğr. Üyesi Başak Demireş Özkul katıldı.

Yaşanası Pilot Şehirler konusunda ileride yapılacak çalışmalara ilişkin rehber oluşturma amacıyla düzenlenen toplantıda özel sektörün konuya bakış açısı Mehmet Ocakçı ile kriterleri ortaya kondu, İNDER yönetimi konunun akademik boyutuyla ilgili bilgilendirildi. Taraflar, konu hakkındaki fikirlerini ortaya koydu ve fikir alışverişi yapıldı.

‘Kentlerin yükü azaltılmalı’
İNDER Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Salihvatandaş ‘Depreme Karşı Seferberlik ve Yaşanası Pilot Şehirler’ başlıklı sunumunda, şehirlerin üzerindeki mevcut demografik ve altyapı yüküne dikkat çekerek bu yükün azaltılması için kurulması planlanan yeni şehirlere yönelik hedef ve stratejileri ortaya koydu.
Prof. Dr. Gülden Erkut da ‘Planlı Yeni Şehirler: Yaşanabilirlik ve Sosyal Boyut’ başlıklı, sunumunda yeni kentlerin tarihsel süreci hakkında bilgi verdi. Erkut, konu hakkında uluslararası toplantılarda alınmış prensip kararları katılımcılarla paylaştı. Dr. Öğr. Üyesi Başak Demireş Özkul’un ‘Yaşanabilir Şehirler: Avrupa’dan Örnekler’ başlıklı bir konuşma yaptığı toplantıda Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak hazırlanan Eskişehir projesinin detaylarını anlattı.

Yepyeni bir kent modeli
Şehirleşme ve Yaşanası Pilot Şehirler Arama Toplantısında şu öneriler ortaya kondu:
* Yeni bir kent modeli arayışının kavramsal çerçevesi çizilmeli ve temelleri ortaya konmalıdır.
* İnsanların bu yeni kurulacak kentlere yerleşmesini sağlayacak niteliklerin neler olacağı tanımlanmalıdır.

* Sosyal bağ entegrasyonu sağlamanın yöntemleri değerlendirilmelidir.

* Pilot şehirlerin Türkiye’deki yönetim mevzuatıyla nasıl ilişkilendirileceği hususu göz önünde bulundurulmalıdır.

* Tasarım, mimari ve planlama süreçleri konunun finans boyutu ile beraber düşünülmelidir.
*Riskli alan ilan edilen bölgelerdeki görece genç yapıların yıkımının finansman boyutu değerlendirilmelidir.
*Finansmanın sağlanabilmesi ve riski minimize etmek için gelecek projeksiyonlarının iyi yapılması gerekmektedir.
* Projenin farklı etaplara ayrılması ve her bir etap için farklı finans modelleri geliştirilmesi gereklidir.
*Donatı, altyapı, konut ve perakendenin nasıl finanse edileceği düşünülmelidir.
*Yeni şehirler kurgulanırken mega altyapı projeleriyle ilgili çalışmalar da göz önünde bulundurulmalıdır.
*Kamu-özel sektör işbirliği ile oldukça kompleks finansal strüktürlerin kurulması gereklidir.
*Arazinin nasıl elde edileceği konusunun üzerinde durulmalı, yeni finans modeli arazi geliştirme konusu da göz önünde bulundurarak kurgulanmalıdır.
*Arazi elde etmede menkulleştirmenin yaratacağı yeni kanallardan ihtiyaç ve imkanlar çerçevesinde yararlanılmalıdır.
*Yeni yaşam alanlarının barınmaya ek olarak yatırım niteliği de düşünülmelidir.
* İstanbul’da yapılacak yatırımların Anadolu’dan göçü tetikleme tehlikesini ve arazi bulma konusunda yaşanabilecek sorunları göz önünde bulundurularak, İstanbul dışında bir veya daha fazla kentte kamuya örnek olması amacıyla pilot çalışma gerçekleştirilmelidir.

Kaynak: İNDERgi

Share
434 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.