Hazine Arazileri Yatırıma İlaç Oldu | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

05 Aralık 2017

Hazine Arazileri Yatırıma İlaç Oldu

Yatırım teşvikleri kapsamında 2010-2017 döneminde, 377 Hazine taşınmazı üzerinde 2,6 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. 235 yatırımcının yaptığı yatırımlarla toplam 12 bin 937 kişinin istihdamı sağlandı. 
Yatırım teşvikleri kapsamında 2010-2017 döneminde kamu taşınmazları üzerinde 2,6 milyar liralık yatırım gerçekleştirilerek 12 bin 937 kişiye istihdam imkanı sağlandı. Kamu taşınmazları üzerinde yatırım yapılmasını teşvik eden devlet, kasım ayı itibarıyla 177 milyon metrekare yüzölçümlü toplam bin 947 adet taşınmazı ilana çıkardı. Bu kapsamda, 2010-2017 döneminde 65’i eğitim, 213’ü tarım ve hayvancılık, 34’ü turizm ve 65’i diğer alanlar olmak üzere toplam 377 adet taşınmaz üzerindeki yatırımlar için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi. Bu taşınmazların toplam yüzölçümü 82 milyon metrekareyi buldu. 235 yatırımcı, yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde söz konusu taşınmazlar üzerinde 2 milyar 568 milyon 828 bin lira tutarında yatırım gerçekleştirdi ve bu sayede toplam 12 bin 937 kişi istihdam edildi. Gerçekleşen yaklaşık 2,6 milyar liralık yatırımın 863 milyon lirası tarım ve hayvancılık, 847 milyon lirası turizm, 519 milyon lirası eğitim, 340 milyon lirası da diğer yatırımlardan oluştu.

Bu yıl ise toplam 18 milyon metrekare yüzölçümlü 267 adet Hazine taşınmazı yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere ilana çıkarıldı.

Sanayi yatırımlarının Hazine taşınmazlarıyla desteklenmesi çerçevesinde de bu yıl küçük sanayi sitesi yapılmak üzere kurulan kooperatiflere 59 adet (315 bin metrekare), organize sanayi bölgelerine (OSB) 75 adet (6,5 milyon metrekare) taşınmaz, harca esas değer üzerinden satıldı. Kalkınmada öncelikli illerde ise 214 adet (16 milyon metrekare) taşınmaz, OSB tüzel kişiliklerine bedelsiz devredildi. Enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan şirketlerce hayata geçirilen 28 proje kapsamında 719 taşınmazın kamulaştırma işlemi gerçekleştirildi.

Diğer taraftan, turizm sektöründeki yatırımları desteklemek amacıyla kasım itibarıyla toplam 689 adet (44 milyon metrekare) taşınmaz üzerinde 463 yatırımcı lehine irtifak hakkı tesis edildi. Sağlık hizmetleri için ihtiyaç duyulan 372 adet (5 milyon metrekare) taşınmaz da Sağlık Bakanlığına tahsis edildi. Şehir Hastaneleri Projesi kapsamında 20142017 döneminde 17 şehirde 8 milyon metrekare yüzölçümlü 30 Hazine taşınmazı üzerinde yatırımcı şirketler lehine irtifak hakkı sağlandı.

Eğitim kalitesinin artırılması ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla da Milli Eğitim Bakanlığına, devlet üniversitelerine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bin 400 (9 milyon metrekare) taşınmaz tahsis edildi. Tekli eğitime geçişi sağlamak için ihtiyaç duyulan 25 bin derslikten bininin Hâzineye ait taşınmazların yüklenicilere devri karşılığında arsa karşılığı inşaat yöntemiyle yaptırılmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan 150 (656 bin metrekare) taşınmazın Hâzineye ait taşınmazlarla değişimi yapıldı. Böylece 530 milyon liralık taşınmaz bütçeden kaynak kullanmaksızın kamu idarelerine tahsis edildi.

Share
484 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.