Göletin İmar Planlarının İptali Onaylandı | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

Göletin İmar Planlarının İptali Onaylandı

Bahçeşehir Gölet bölgesini betonlaşmaya açan Başakşehir Belediyesi’nin imar planlarını iptal eden İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin kararı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından onaylandı 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Başakşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik  Bakanlığının, İstanbul 5. İdare Mahkemesinin planları iptal eden kararına itirazlarını reddederek, Göletteki imar planlanlarının iptalini onayladı.
Bahçeşehirlilerin nefes alabildikleri alanlardan biri olan Gölet Bölgesi için 2013 yılından beri betonlaşmaya karşı verilen hukuk mücadelesinden müjdeli haber geldi. Yargı, betonlaşmanın yolunu açan bir karar daha verdi.

Yapılaşma sürüyor 

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen betonlaşmanın devam etmesi üzerine binlerce imza toplanmış ve yetkililere teslim edilmişti. Bölgenin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin ve vatandaşların açmış oldukları davaların çoğu Gölet Bölgesi’nin lehine çıksa da alanda hızlı bir yapılaşma devam ediyor.
Bahçeşehirliler Derneğinin (BADER) öncülüğünde vatandaşların açmış olduğu, gölet parsellerini de kapsayan imar planlarının iptali davasında Yerel Mahkeme olan İstanbul 5.İdare Mahkemesi davayı kabul ederek, özellikle Göletteki yeşil alanları yok etmeye müsait imar planlarım geçtiğimiz aylarda iptal etmişti. Buna gerekçe olarak da, imar planının “gölet ve çevresinde yeni yapıların inşa edilebilmesi koşullarının yaratılması alanın kendine özgü özelliklerini ve bütünlüğünü zedeleyeceğini” gerekçe göstermişti.

Çifte itiraz geldi

BADER’in açıklamasında “Hukuk sürecindeki tüm bu olumlu gelişmelere rağmen göletteki inşaat halen devam etmektedir. Gölette yapılan inşaatın hukuki dayanağı olan tüm işlemler sırasıyla iptal edilmiştir. Öncelikle imar planları, daha sonra Belediye Başkanına verilen yetki iptal edilmiş ve sonrasında da ihale işlemlerinin yürütmesi durdurulmuştur. Ancak buna rağmen devam eden inşaat hukuksuzdur ve derhal durmalıdır. Hukuka, demokratik toplum düzenine ve vatandaşın taleplerine saygı duymak zorunda olan Yerel Yönetimlerin bu denli hukuksuz bir işlemi devam ettirmesine karşı BADER ve Gölet Gönüllüleri olarak sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadeleri yer aldı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin, planları iptal eden kararına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Başakşehir Belediye Başkanlığı itiraz etti. İtiraz üzerine konu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne taşındı.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, çifte itiraz üzerine davanın esastan görüşülmesini karara bağlamıştı. Davayı görüşen Bölge İdare Mahkemesi, Başakşelıir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın itirazlarını reddederek, İstanbul 5 İdare Mahkemesi’nin kararının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Dayanağı kalmadı
Mahkemenin verdiği kararla, bölgede halen devam eden inşaatların hukuki dayanağı kalmamış oldu. İmar planları iptal edilen bölge için Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı da uygulanmıyor.
Konu ile ilgili Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri ve BADER tarafından yapılan açıklamada, “Gölet parsellerinin ticari emeller gözetilerek kullanılması tüm bölge halkının mağduriyetine ve en temel haklarının kullanımının engellenmesine neden olmaktadır. Kamusal alan fonksiyona sahip Gölet parsellerinde ticari planlama, İstanbul’un en önemli yeşil alanlarından biri olan gölet bölgesinin yok olmasına sebep olacaktır. Bu ela Anayasa ile güvence altına alman hakların kısıtlanmasına sebep olacaktır” denildi.

 

Share
435 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.