Göç Komisyonu’ndan 13 Maddelik Rapor | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

Göç Komisyonu’ndan 13 Maddelik Rapor

Şehircilik Şurası’nda Şehirleşme, Göç ve Uyum Komisyonu’nun sonuç bildirgesine 13 madde halinde yansıyan çalışmaları arasında Göç ve Uyum Birimleri ile Göç Araştırmaları Enstitüleri kurulması, Çocuk Dostu Şehir yaklaşımının benimsenmesi, Şehirlilik Şuuru ve Şehre Aidiyet duygularının artırılmasına yönelik faaliyetlerin yaygınlaştırılması gibi tavsiyeler öne çıktı

 

–           Dengeli bir şehirleşme ve göçün kontrol altına alınması için planlama politikaları katılım süreçleri ile geliştirilmeli, bilhassa küçük ve orta büyüklükteki şehirlerimizin sosyo-ekonomik gelişimleri teşvik edilmeli ve yeni cazibe merkezleri haline gelmeleri sağlanmalıdır.

–           Kırsal ve kentsel alanları kapsayan göçe dair ulusal ve yerel veriler birlikte ve uyumlu bir şekilde toplanmalıdır.

–           Kentsel ve sosyal göstergeler aracılığıyla göç ve uyum politikaları oluşturulmalıdır.

–           Yoğun göç alan şehirlerin yerel yönetimlerinde göç ve uyum konusunda kurumsal yapılanma ve kapasite artırma faaliyetleri gerçekleştirilmeli, Göç ve Uyum Birimleri kurulmalıdır.

–           İhtiyaç duyulan bölgelerde üniversiteler bünyesinde Göç Araştırmaları Enstitüleri veya merkezleri kurulmalı, yerel tecrübelerin aktarılması için platformlar oluşturulmalıdır.

–           Göç ile gelen nüfusun yoğun olarak yaşadığı alanlar başta olmak üzere mahalle düzeyinde iletişimi ve birlikteliği arttırmaya yönelik sosyal projeler yapılmalıdır.

–           Mahalle yönetimlerinin güçlendirilmeli, etkinliği artırılmalı ve bu yönetimlerin göç ile gelenlere yönelik çalışmalar yürütmesi sağlanmalıdır.

–           Güvenli şehirler oluşturulabilmesi ve şehirlerde yaşanan terör olayları ile mücadele edilebilmesi için mekânsal planlama ve tasarım tedbirleri alınmalıdır.

–           Engelli ve dezavantajlı grupların şehirlerimizde karşılaştığı fiziksel engellerin ortadan kaldırıldığı ve güvenliklerinin arttırıldığı planlama ve tasarım çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır.

–           Çocuk Dostu Şehir yaklaşımı benimsenerek, göçle gelenler de dâhil olmak üzere tüm çocuklarımız için yaşanabilir çevreler oluşturulmalıdır.

–           Şehirlilik Şuuru ve Şehre Aidiyet duygularının artırılmasına yönelik faaliyetler yaygınlaştırılmalıdır.

–           Yerleşim ve üretim alanlarının planlanmasında tabiat varlıkları ile uyumun gözetilmesi, toplumun tüm kesimlerinin sağlıklı içme suyuna erişimi ve gıda güvenliği sağlanmalıdır.

–           Tarım işçisi olarak çalışmak üzere göçle gelen mevsimlik işçilerin ve ailelerinin barınma alanlarındaki yaşam koşullarının iyileştirilmeli, altyapı, sağlık ve eğitim şartları geliştirilmelidir.

Kaynak: İNDERgi Aralık sayısı

 

 

Share
621 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.