Ekonomide Şaşırtan Büyüme | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

Ekonomide Şaşırtan Büyüme

Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü. Beklentileri aşan bu oranda sanayi üretimindeki yüzde 5.3’lük artış etkili oldu. Büyümeye ihracat da 2.2 puanlık katkı yaptı.

Türkiye ekonomisi, zincirlenmiş hacim endeksi hesabıyla 2017’nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüdü ve böylece yüzde 4 olan tahminin 1 puan üzerinde gerçekleşti.

Büyümede, ihracatın katkısı yanında, 2016 sonundan itibaren başlayan ve 2017 ilk döneminde yenileriyle desteklenen ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler de olumlu katkı sağladı. Vergi indirimlerinin yapıldığı mobilya-beyaz eşya sektörleri ile Hazine destekli kredi garanti uygulamasıyla oluşan 200 milyar liralık kredi hacmi, KOSGEB faiz destekli 295 bin işletmeye verilen kredi büyümeye etki etti. İhracatın büyümeye katkısı da gözlendi. Tüketim ile devlet harcamaları da büyümeye katkı sağladı.

indergi_Ekonomide Şaşırtan Büyüme1SANAYİ YÜZDE 5.3 ARTTI 

2017 ilk çeyreğinde cari GSYH büyüklüğü 541 milyar 584 milyon lira oldu. Sektörlere bakıldığında, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk çeyrekte, tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 5,3, inşaat sektörü yüzde 3,7 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artış gösterdi. Buna karşılık, yatırımlarda inşaatta ciddi artış görülürken, makine-teçhizatın gerilemesi dikkat çekti.

İNŞAAT BÜYÜDÜ 

İnşaat, zincirlenmiş hacim endeksine göre yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine yönelik olarak yüzde 10 büyüdü. Buna karşılık makine teçhizat yüzde 10,1 küçüldü. Aktifler 8,7, üretilmiş mali olmayan aktifler ise 2,2 oranında büyüdü.

DEVLET TÜKETİMİ ARTTI 

Devletin nihai tüketim harcaması yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,4 oranında arttı. Gayrisafi sabit sermaye oluşumu (yatırımlar) ise yüzde 2,2 oranında yükseldi. Vergi teşviklerinin de etkisinin kısmi olarak görülebildiği harcama yöntemiyle hesaplanan hane halkının tüketimi zincirlenmiş hacim endeksine göre dayanıklı mallar 0,6 oranında büyürken, yarı dayanıklı mallar -1,2 oranında küçüldü. Dayanıksız mallar yüzde 8, hizmetler yüzde 5,6, hane halkı tüketimi ise yüzde 5,1 yükseldi.

İHRACAT POZİTİF KATKI VERDİ 

TÜİK büyüme verilerine göre yılın ilk çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı zincirlenmiş hacim endeksi hesabıyla yüzde 10,6 oranında arttı. İthalat ise yüzde 0,8 oranında yükseldi. Katkı hesabı yapılmasa da ihracatın büyümeye ilk çeyrekte katkı verdiği görüldü.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜKSELDİ. ŞİRKET GELİRLERİ ARTTI 

Gelir hesabı içinde görülen işgücü ödemelerinin yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında yükseldiği gözlendi. Kâr, kira ve faiz gelirinden oluşan işletmelerin gelirleri anlamına gelen “net işletme artığı” da ilk çeyrekte yüzde 20,2 oranında arttı. İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı da yüzde 39,7 olarak hesaplandı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ENDEKS 

TÜİK’in kapsamlı açıklamaya başladığı yeni verilerden olan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekste büyüme ilk çeyrekte yüzde 1,4 oldu. Sanayinin artışı ve sanayi içinde, endüstrinin büyüme oranı için baz alınabilecek imalat sanayii artışı aynı düzeyde yüzde 0,7 oranında yükseldi. İnşaatın yükselişi ise yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Hizmetler ise yüzde 2,2 oranında artarak mevsim-takvim etkisinden arındırılmış büyümede ana etkenlerden biri oldu. Ağırlığı diğerlerine göre daha düşük olan finans sektörü ise yüzde 8,7 büyüme görüldü ve ana etkenlerden diğeri olarak dikkat çekti.

BÜYÜMEYE KATKILAR 

2017 birinci çeyrek büyümesinde, tüketim, ihracat ve sanayi üretimi kaynaklı büyüme göze çarptı. Hem hane halkı, hem de devletin nihai tüketimi bu dönemde yükseldi. Sanayi üretimi de ortalamanın üzerinde 5,3 oranında arttı. İhracat da büyümeye pozitif katkı verdi. TÜİK tarafından büyüme katkıları hesaplaması yapılmadı ama Kalkınma Bakanı Lütfî Elvan, ihracatın net büyüme katkısının 2,2 puan olduğunu belirtti.

Share
694 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.