Ekonomi Bakanlığından Yerli Malı Projesi | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

01 Şubat 2018

Ekonomi Bakanlığından Yerli Malı Projesi

Ekonomi Bakanlığının kuracağı platformla şirketler tüketimi fazla olan ithal ürünler yerine yerli üretim mallarına özendirilecek. 


EKONOMİ Bakanlığı’nca hazırlanan 2017-2019 dönemine ilişkin Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Plam’ndan yapılan derlemeye göre, ithal ürünler yerine yerli üretimin tercih edilmesi için sektörler arasında iş birliği imkanları artırılacak. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) ilgili sivil toplum örgütleri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katılımıyla ortak çalışma yapılacak.

ÇALIŞMALAR TAMAM 
Tedarikçilerle kullanıcı sektörler arasında işbirliği imkanlarının geliştirilmesini sağlayacak bir platform kurulacak. Çalışmada, kamu kurumlan ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle akademisyenler yer alacak. TOBB sektör meclisleri de sektörler arası işbirliği imkanlarını değerlendireceği bir rapor hazırlayacak. Oluşturulacak platformda, tedarikçi sektörler ürettikleri ürünün kalitesi, standardı, ebadı gibi teknik özellikleri ya da ürün ve üretim süreçlerini geliştirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında kullanıcı sektörleri düzenli aralıklarla bilgilendirecek.

ÜRÜN TANITIMI OLACAK 
Böylece, yerli ürün hakkında daha önce yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle ithal ürüne yönelen kullanıcı sektörler, ihtiyaçlarının bir bölümünü yurtiçi tedarik kaynaklarından karşılayabilecek. Kullanıcı sektörler de taleplerini üreticilere iletme imkanına sahip olacak. Tedarikçi sektörler, bu sayede yurtiçi talepten daha fazla pay alırken, kullanıcı sektörler yurt içi tedarik imkanlarını artırabilecek.

Hangi sektörleri kapsayacak 

YAPILACAK çalışmayla ham çelik üreticileriyle çelik boru üreticileri, yassı çelik üreticileriyle beyaz eşya ve makine üreticileri gibi sektörler arasında işbirliği imkanları artırılacak Beyaz eşya ve elektsektörler arasında da iş birliği kurulacak. Çalışma sayesinde, yerli tedarikçi sektörler ve kullanıcı sektörlerin değişen ihtiyaçlarıyla doğacak yeni talepler için gelecek döneme yönelik ürün ve üretim yapılacak.

Ortak Ar-Ge

ŞİRKETLERİN ortak amaçlarına dönük Ar-Ge çalışmalarında iş birliği yapılması için de modeller geliştirilmesi öngörülüyor. Ortak Ar-Ge modeliyle birden fazla paydaşın içinde yer alması gereken alanlarda, ticarileşebilir ürün geliştirmek için birlikte hareket edilecek. Yurt dışında bu amaçla geliştirilen ortak Ar-Ge modelleri de incelenecek. Ortak ArGe’nin, eczacılık, sağlık, tıbbi cihazlar, ileri malzemeler gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda öne çıkması planlanıyor.

Share
363 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.