Boya Sanayicilerinin Avrupa’daki Hedefi | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

Boya Sanayicilerinin Avrupa’daki Hedefi

Son 10 yılda ana kimya sanayi içindeki konumunu güçlendiren Türk boya sanayisi, 2017 yılını yüzde 3-4 arasında bir büyüme ile kapatmayı hedefliyor. Ekonomik büyüklüğü iç pazar ve ihracat olmak üzere 3 milyar dolar seviyesinde olan sektör, 915 bin tonluk üretimi ile Avrupa’nın 5’inci büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Sektör, orta vadede Avrupa’da üçüncülüğü hedefliyor

Türk boya sanayisi 2 milyar doları aşan iç pazar büyüklüğü yanında 1 milyar doları da aşan ihracat gücü ele alındığında son 10 yılda önemli bir gelişim gösterdi. Ekonomik büyüklüğü iç pazar ve ihracat olmak üzere 3 milyar dolar seviyesinde olan sektör, 2017 yılını yüzde 3-4 arasında bir büyüme ile kapatmayı planlıyor. Sektörde kayıtlı 300 boya üreticisi faaliyet gösteriyor. Ayrıca sektör, uygulayıcılarla birlikte 200 bin kişiye istihdam sağlıyor. 915 bin tonluk üretimi ile Avrupa’nın 5’inci büyük üreticisi konumda bulunan sektör, orta vadede Avrupa’da üçüncülüğü hedefliyor.

Boya sanayinde geçtiğimiz yılki 915 bin tonluk üretimin, yüzde 60’ı dekoratif boyalar, yüzde 40’ı ise sanayi boyaları olarak gerçekleşti. Değer bazında ise inşaat boyaları yüzde 37, sanayi boyaları ise yüzde 63 bir paya sahip. Sanayi boyalarında da önemli bir ilerleme söz konusu. Ana kimya sektörümüzün yaklaşık 100 milyar dolarlık büyüklüğü içinde yüzde 4’lük bir pay alıyor. Boya sanayinde toplam üretimin yaklaşık yüzde 90’a yakın kısmı iç pazarda tüketilirken geri kalan yüzde 8-10 aralığındaki üretim ise ihracata yönelik olarak değerlendiriliyor.

Dünya pazarındaki payı yüzde 2

Dünya boya satışları 2015 yılında 130 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dünyada en çok pazar payına sahip boya, yüzde 43 payı ile dekoratif boyalar. Yüzde 28’lik payla sanayi boyaları ise ikinci sırada yer alıyor. Türk boya sanayi bugünkü üretim gücü ve yapısıyla, dünya boya pazarının yaklaşık yüzde 2’sine hakim.

Türkiiye’nun boya ihracatı son iki yılda üst üste gerileme yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2015 yılında 392 milyon 918 bin bin dolarlık olan boya ihracatı 2016 yılında 350,5 milyon dolara indi. Türkiye’nin boya ithalatı 2015 yılında 559 milyon 982 bin dolar, 2016 yılında ise 547 milyon 387 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en çok boya ihracatı yaptığı ilk dört ülkeye yapılan ihracat, toplam boya ihracatından daha fazla geriledi. Lokomotif pazarlar olan komşu ve çevre ülkelerin hepsinde ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunları yaşanıyor. Bu da boya ihracatını zorlaştırıyor. Türk boya sanayisi yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapıyor. En çok ihracat yapılan ilk beş ülke Irak, İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Gürcistan.

Oyunun kuralları değişti

Şirketlerin üzerindeki inovasyon baskısı gün geçtikçe artıyor. Son yıllarda ortaya çıkan yeni teknolojiler, ürünleri ve şirketleri farklılaştırıyor. Dijital trendler de sektörde oyunun kurallarını değiştirdi ve farklılaştırıcı unsur olarak öne çıktı. Bir diğer önemli konu ise boya pazarını büyütmeye yönelik olarak dijital kanalların müşterilere ulaşmada daha fazla kullanılması… Dünyadaki genel eğilime paralel olarak tüketiciye yönelik ürünler önem kazanacak ve önümüzdeki yıllarda boya sektörü olarak tüketicilere doğrudan ulaşacak. Ayrıca, firmalar ihracatta güç kazanmak için markalaşma yatırımlarına çok daha fazla ağırlık verecek.

Kişi başı boya tüketimi 11 kilogram

Ülkemizde kişi başı boya tüketimi son yıllarda önemli bir gelişim göstererek 11 kilograma ulaştı. Kişi başı boya tüketiminde 6 kilogram inşaat, 5 kilogram da sanayi boyaları alanında gerçekleşti. Gelişmiş ülkelerde bu rakam yaklaşık 16 kilogram seviyelerinde. Boya tüketimini etkileyen faktörlerin başında diğer tüketim alanlarında olduğu gibi ulusal ve kişi başı gelir artışı geliyor. Diğer taraftan mevcut binaların yenilenmesi, boya tüketimi açısından inşaat boyaları için önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.

 

 

Share
368 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.