Belediyelerin İmar ve Planlama Kapasiteleri Genişletilmeli | İNDERgi İst. İnşaatcılar Dern. Aylık Dergisi

logo

Belediyelerin İmar ve Planlama Kapasiteleri Genişletilmeli

Şehircilik Şurası’nın Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü Komisyonu’ndan çıkan 8 maddelik tavsiye kararları, önümüzdeki dönemde belediyelerin yetki ve sorumluluklarını yeniden tanımlanmasında rehber niteliği taşıyacak. İşte o maddeler:

 –           Büyükşehirlerimiz, ilçe belediyelerimiz ve merkezi kurumlarımız arasında mekânsal planlama ve uygulamada görev, yetki ve sorumluluk ile kaynak dağılımı yeniden düzenlenmelidir.

–           Yerel yönetimlerin imar ve planlama kapasiteleri geliştirilmelidir.

–           Kent konseylerinin daha aktif hale getirilmesi, şehre dair tüm süreçlerde işbirliği imkânlarını geliştirecek merci olarak kabul edilmesi yönünde gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır.

–           Kentsel yatırımlarda kente getirilen yükün, yükü getiren aktörler tarafından paylaşılması sağlanmalıdır.

–           Yerel yönetimlere kaynak aktarımında yaz-kış, gece-gündüz, değişken nüfus ve göç gibi etkenler dikkate alınmalıdır.

–           Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisine giren ve köyden mahalleye dönüşen alanların kırsal niteliklerinin korunmasına yönelik yaklaşımlar benimsenmelidir.

–           Kırsal nitelikli yerleşmelerin mekânsal ve sosyo-ekonomik yapılarının muhafaza edilmesi için kırsal alan planlaması yapılmalı, kırsal yerleşimlerin yöresel mimarileri korunmalı, çevre, altyapı ve hizmet kalitesi yükseltilmelidir.

–           Kırsal alana ilişkin olarak planlama ve yönetim süreçlerinde kullanılmak üzere mekâna, insana, ekonomiye ve kültüre dair güncel veriler tanımlanmalı ve toplanmalıdır

 

Kaynak: İNDERgi Aralık sayısı

Share
379 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.